HONORARIUM

Honorarium  ustalane jest indywidualnie w trakcie spotkania z Klientem, przed podjęciem zleconych czynności. Wysokość uzależniona jest przede wszystkim od wagi i stopnia zawiłości określonej sprawy, ale również koniecznego nakładu pracy jaki zostanie poniesiony. W większości spraw honorarium zostaje określone z góry, co pozwalana wstępnym etapie poznać całkowity koszt świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej.

 

Sposób uiszczenia honorarium dostosowany jest każdorazowo do oczekiwań Klienta oraz rodzaju świadczonej pomocy. Honorarium może być stałą określoną kwotą, rozliczeniem godzinowym bądź ryczałtowym w zależności od nakładu pracy lub też tzw. success fee, w którym zapłata określonej części honorarium powiązana jest z pomyślnym końcowym wynikiem sprawy.